fbpx

Hikayelik Yayın Politikası

Hikâyelik, gönüllü yazarlar tarafından üretilen özgün çocuk hikâyelerinin paylaşıldığı ücretsiz bir dijital platformdur. Hikâyelik, okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar için ücretsiz içerikler sunar. Hikâyelik’te yayınlanması için gönderilen içerikler, platformun amaç, kapsam ve ilkeleriyle uyumlu olmalıdır.

Amaç

Hikâyelik, gönüllü yazar, çizer, editör ve yazılımcılar tarafından hayata geçirilmiş ve kamusal fayda odaklı bir yayın politikası benimseyen gönüllü bir girişimdir. Buna uyumlu olarak da herhangi bir kâr amacı gütmez.

Amacımız nedir?

 • Türk çocuk edebiyatının gelişimine katkıda bulunmak.
 • Yeni nesil yazarları, çizerleri ve editörleri teşvik etmek, platform aracılığıyla onları desteklemek.
 • Edebî açıdan kaliteli, özgün, zararsız ve kamusal faydayı gözeten ücretsiz içerikleri çocuklarla ve ebeveynlerle buluşturmak.
 • Yeni, özgün, sıra dışı ve dijital ekosisteme uygun içerik modelleri geliştirmek, bu kapsamda araştırma-geliştirme yapmak, yayınlar üretmek, farkındalık yaratmak.

Kapsam

Hikâyelik, yazarların ve çizerlerin zengin hayal dünyasını ortaya koyabilecekleri zengin bir platformdur. Çocuklar için kaliteli içerik üretmek temel odak noktamızdır. Bu temel odağın etrafında şekillenecek içerikler, konu, kapsam ve tema sınırlamasına tabi değildir.

İlkeler

 • Hikâyelik’te yayınlanacak eserlerin çocuklar için, çocuklara yönelik edebî bir dil ve üslupla yazılmış olması en önemli beklentimizdir.
 • Hikâyeler kuşkusuz ki bizlere çok şey öğretir ama platformumuzda yayınlanmasını istediğiniz eserlerde eğitim-öğretim vurgusu, ders çıkarma, bilgi verme gibi didaktik ve informatif kaygılar zorunlu değildir. Edebî değeri daha çok önemsiyoruz.
 • Eserler daha önce hiçbir platformda yayınlanmamış olmalıdır. Yayınlanmak üzere bekleyen, değerlendirme aşamasında olan içerikler de platformda yer alamaz. Tespit edilmeleri durumunda kaldırılır.
 • Eserlerin (Yazı, çizim, görsel vb.) özgünlük sorumluluğu yazara aittir. Bu kapsamda eserde yer alan alıntı, resim, çizim, fotoğraf, vb. içeriklerin sahibi varsa bu belirtilmelidir. Gerekli izinlerin alınıp alınmadığı içerik üreticisinin sorumluluğundadır.
 • Ortak yazarlı veya çizerli eser platformda yayınlandıktan sonra yazar-çizer isimleri, içeriğin tüm yazar ve çizerlerinin yazılı izni ve onayı olmadan kaldırılamaz, sırası değiştirilemez.
 • Tüm içerikler dijital ortamda üretilip dijital olarak kabul edilecektir. Basılı eserler kabul edilmeyecektir.
 • Fikir aşamasında bulunan, sinopsis tarzında, tutarlı olarak sonu bağlanmamış, eksik, tamamlanmamış eserler değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Tiyatro oyunu, uzun-kısa metraj film senaryosu ve konsept video metin formatları platformun amacına uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Irkçı, saldırgan, siyasi propaganda içeren, akran zorbalığını teşvik eden, cinsiyet ayrımcılığı bulunan, her türlü millî-manevî değerleri aşağılayan, cinsellik barındıran içeriklerin platformumuzda yayınlanması mümkün değildir.
 • Yayın politikasıyla uyuşmayan içeriklerle ilgili olarak öncelikle eser sahiplerinden düzeltme talep ederiz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda Hikâyelik editörleri tarafından içerik elden geçirilir ve eser sahibinin onayı alınarak yayınlanır. Eser sahibinin onaylamadığı içerikler platformda yer alamaz.

Biçim

Hikâyelik olarak edebî değeri olan eserleri önemserken kurallı dil kullanımını, okunabilirliği ve görsel çözünürlüğü de önemsiyoruz. Bu kapsamda gönderilen eserlerin de en iyi okunma deneyimi göz önünde bulundurarak sunmaya çalışıyoruz.

 • Hikâyeler Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
 • Çizimler mobil ve masaüstü cihazlarda görüntülenebilir veya görüntülenebilir formatlara dönüştürülebilir biçimde (JPEG, PNG, PDF, GIF, SVG, TIFF, PSD, EPS) gönderilmelidir.
 • Hikâyelerde temel olarak kelime sınırı koymak istemesek de okul öncesi içerikler için 500 kelimenin üzerindeki içeriklerin okunabilirliği ve yeterli dikkati sağlamadığı kanaatindeyiz. Bu sebeple 500 kelimenin üzerindeki hikâyeler mümkünse dizi (seri) formata dönüştürülmelidir. Mümkün değilse bu içerikler okul çağı çocuklarına yönelik olarak hazırlanmalıdır.

Tavsiyeler

Yazarlarımızın ve çizerlerimizin sonsuz hayal gücünü destekliyoruz. Onlarla birlikte en rafine içerikleri çocuklara ulaştırmak için ise birtakım konuların üzerinde hassasiyetle duruyoruz:

 • Doğru, güzel, kurallı ve akıcı Türkçe kullanımını önemsiyoruz.
 • Çocukların ortak sorunlarını irdeleyen, ortak sevinçlerinin üzerinde duran, ortak korkularına karşı çözümler getiren içerikleri paylaşmaya değer buluyoruz.
 • İnsanlığın sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyoruz ve platformumuzda bu konulara temas eden içerikleri görmekten memnuniyet duyuyoruz.
 • Duyguları kabul eden, şefkati önemseyen içerikleri kıymetli buluyoruz.
 • Eleştirel düşünceyi destekliyoruz. Çocukların bu kapsamda düşünce üretebilmesini sağlatacak edebî yaklaşımlarla buluşturulmasının önemine inanıyoruz.
 • Hoşgörü ve esneklik kavramları etrafında şekillenecek içeriklerin çocukların gelişimine çok büyük katkılar sunacağını düşünüyoruz.