fbpx

KVKK Başvuru

Hikayelik Çocuk Hikayesi Yarışması KVKK Metni

Değerli Katılımcı,

Hikayelik Çocuk Hikayesi Yarışması başvurusu sırasında sizden istediğimiz kişisel bilgilerin (isim, soyisim, e-posta adresi ve doğum tarihi) kullanımı ve saklanması ile ilgili olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında gerekli bilgilendirmeyi yapmak istiyoruz.

İşbu KVKK Aydınlatma Metni ile Hikayelik.com, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, süreçleri ve aktarılacak taraflar hakkında sizleri bilgilendirmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesi Hikayelik Çocuk Hikayesi Yazma Yarışması başvurusu sırasında sizden aldığımız kişisel verileriniz, başvuru sürecinin yönetilmesi, değerlendirme ve seçim aşamalarında iletişim kurulması, kazananların ilanı ve yarışma süreciyle ilgili duyuruların yapılması amacıyla işlenecektir.

 2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması Toplanan kişisel verileriniz, yarışma sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve işbu amaçların gerçekleştirilmesi için Hikayelik.com ve yarışmanın jüri üyeleri ile paylaşılabilir. Verileriniz, yasal düzenlemeler gereği resmi mercilere talep gelmesi durumunda aktarılabilir.

 3. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi Kişisel verileriniz, yarışma sürecinin tamamlanmasının ardından KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanacak ve bu sürenin sonunda imha edilecektir.

 4. Veri Sahibinin Hakları KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak şu haklara sahipsiniz: a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) İşlenmişse, bu verilere ilişkin bilgi talep etme, c) Verilerin işlenme amacını ve bu amaçla kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini isteme, f) KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenen verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Aktarılan üçüncü kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilere itiraz etme, i) Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda tazminat talep etme hakkına sahiptir.

  1. Başvuru ve İletişim KVKK’nın 13. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde, yazılı olarak [Organizasyon Adı] adresine başvurabilir veya yarisma@hikayelik.com e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz. Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

  İşbu metin, sizlere kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili bilgi sağlamak amacıyla sunulmuştur. Başvuru yaparak kişisel verilerinizin KVKK’ya uygun olarak işlenmesini kabul etmektesiniz.

  Saygılarımızla,

  Hikayelik Ekibi